Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality na webu

 

2019

28.1. přidán na úvodní stranu email na pronájem placu a data začátků sobotních kurzů a čtvrtečních kurzů pro malá plemena

15.2. do záložky brigády vloženy termíny pro letošní rok

březen 2019 - přidány informace o jarní školce pro štěňátka a jarním kurzu noseworku

 

2018

16.12. do záložky platba vloženy informace k platbě na rok 2019

2.12. do zéložky závody a zkoušky vloženy články o akcích z podzima 2018

1.12. do záložky zkušební řády vložen odkaz na nové zkušební řády

21.11. na rajče přidány fotky z Nehylčova memoriálu a pozvánka na mikulášský závod a výroční členskou schůzi 15.12.

15.11. do záložky pouze pro členy vložen zápis z listopadové schůze

8.11. doplněné informace o psech Petry Horákové - Kušníkové

5.11. do záložky pouze pro členy vložena zpráva revizní komise

30.10. vložen zápis z říjnové schůze do záložky pouze pro členy

21.10.zmena termínu zkoušek dle KJ Brno na 11.11.

19.10. vloženo info o úterních kurzech základní poslušnosti s Kristýnou

17.10. do záložky pouze pro členy vloženo plánované datum členské schůze

8.10. do záložky pouze pro členy vložen zápis ze zářijové schůze

7.10. vložen termín zkoušek 24.11. dle NZŘ a IPO

1.10. vložen termín zkoušek KJ Brno 10.11.

13.9. vložena zprávička o maškarním a pár fotek

28.8. vypsány v záložce kurzy pro veřejnost začátky podzimních kurzů 2018, člence Evě Havlové dopsána zkouška OB 1

5.7.  do záložky pouze pro členy vloženy zápisy z květnové a červnové schůze výboru, dále kontrola účetnictví za 1. pololetí 2018, vloženy výsledky zkoušek z 10.6. dle KJ Brno

19.6. vloženy informace o Nehylčově memoriálu

12.6. volženy informace o prázdninovém provozu na úvodní stranu a o plánovaném maškarním závodě 9.9. 2018

23.5. vloženy nformace o proběhlých zkouškách a přidány úspěchy Evě Práškové

21.5. přidány úspěchy k Evě Havlové, zaktualizováni členové výboru, přidány akce do konce června 2018, do záložky pouze pro členy přidána dubnová schůze - zápis

22.4. na rajče vloženy fotky ze Dne otevřených dveří a zprávička do záložky závody a zkoušky

16.4. vložen do záložky pouze pro členy nový vnitřní řád s úpravou pro platbu hostování, vložena zpráva revizní komise z dubna 2018

3.4. přidány do záložky brigády termíny v letošním roce

27.3. vloženo info o Noseworkových pondělcích, vloženy fotky vítězů Ullmanova memoriálu do fotogalerie

26.3. přidán do záložky závody a zkoušky článek o Ullmanově memoriálu a výsledková listina, na rajče přidány fotky ze závodu

16.3. přidána informace o Dni otevřených dveří na úvodní stranu s odkazem, upraveny informace o platbě za hostování, aktualizace členů v záložce členové, vloženy informace o začátku školky pro štěňátka

11.3. přidána záložka individuální lekce

10.3. přidán zápis z unorové schůze výboru a upraven vntřní řád

3.3. přidán termín brigády 11.3.

24.2.Přidány termíny jarních zkoušek 

2.2. přidán zápis z lednové schůze výboru, upravena částka pro školku a přidán termín pro přípravu na bonitaci kavkazských a moskevských pasteveckých psů

20.1. přidáno na úvodní stranu info o Ullmanově memoriálu a propozice, ke člence Evě Havlové přidán do záložky členové e-mail

11.1. přidán termín brigády 13.1.

5.1. aktualizace hesla k záložce pouze pro členy, zasláno na požádání členům emailem

8.1. přidán do záložky pouze pro členy zápis z členské schůze 14.12.17

10.1. na úvodní stranu přidáno info o začátcích kurzů v letošním roce

2017

15.12. do záložky platby přidány nové variabilní symbily pro platby v roce 2018

13.12. přidány nové informace člence Iloně Dufkové

12.12. změněna částka pro hostování v záložce platby

6.12. přidán článeček o zkouškách KJ Brno, o Mikuláši, na úvodní stranu přidán odkaz na fotky z Mikuláše

27.11. do záložky pouze pro členy vložena tabulka plateb členských příspěvků na rok 2018

26.11. přidány fotky na rajče ze zkoušek - bez cenzury - zatím

22.11. přidána pozvánka na Mikulášské hry

19.11. Markétě Mikolášové vložen ke členům nový profil o Démonovi

13.11. vložena karta psa člence Viole Vlčkové do záložky členové klubu

12.11. přidán do záložky zkoušky a závody článek o Nehylčově memoriálu, vloženo do záložky pouze pro členy zápis ze schůze výboru 7.11. a pozvánka na členskou schůzi

11.11. na rajče a do fotogalerie vloženy fotky z Nehylčova memoriálu 2017

6.11. vložen článeček do záložky závody a zkoušky o zkouškách dne 5.11. a výsledková listina

3.11. na úvodní stranu přidány propozice na Nehylčův memoriál, do záložky pouze pro členy vloženy zápisy z říjnových schůzí výboru, do záložky platba a přihlášky přidán odkaz na členské příspěvky pro stávající členy dle brigádnických hodin

16.10. na úvodní stranu přidány změny v sobotních kurzech

15.10. přidány termíny zkoušek do akcí, fotky z NW na rajče

12.10. přidán termín poslední letošní brigády 28.10., do obran přidáno info o bnovení kousání s Láďou Maškem

11.10. do záložky NW přidány informace o platbě kurzu, do záložky pouze pro členy přidána revizní zpráva

9.10. do záložky NOSEWORK vloženy informace ke kurzu

4.10. upraveny kurzy pro veřejnost, zrušen výcvik ve středu, obnovena sobotní malá plemena

3.10. do záložky pouze pro členy vložena revizní zpráva ze září 2017

25.9. do záložky Nosework přidán článek o proběhlém semináři

24.9. na rajče přidány fotky ze semináře Noseworku s Klárou Hlubockou

20.9. do záložky pouze pro členy vložen zápis ze zářijové výborové schůze

16.9. přidány fotky na rajče z brigády 16.9., dočasně zrušeny sobotní kurzy malých plemen pro malý zájem

14.9. změněn kontakt na Evu Havlovou u školky pro štěňata, změněna částka u školky na 1210 Kč a do záložky platba vložena tabulka pro nové členy a čekatele

7.9. přidána záložka Nosework a informace o semináři a kurzech

6.9. aktualizace kurzů pro veřejnost, zveřejněn termín zářijové brigády, dopsán datum schválení řádu cvičiště, přidány nedělní obrany

27.8. do záložky pouze pro členy vložen zápis z červnové schůze, Evě Přáškové dopsány úspěchy Aninky a připsán nový pes

16.8. na úvodní stranu vloženy aktuální začátky zářijových kurzů

19.6. doplněny zkoušky Viggovi Gábiny Varodi

5.6. do záložky pouze pro členy vložen zápis z květnové schůze výboru

21.5. vložen článeček a fotky na rajče ze zkoušek dle KJ Brno 21.5.2017

15.5. přidány do fotogalerie k brigádám fotky ze soboty 13.5., zveřejněn termín velké letní brigády 10. a 11. 6. v záložce brigády a na úvodní straně

14.5. Evě Havlové přidány úspěchy do záložky členové klubu

9.5. na rajče přidány fotky ze zkoušek 7.5.2017 a do záložky zkoušky vloženo krátké info o zkoušce, vloženy na rajče - úvodní strana, fotky ze školky z 9.5.2017

27.4. za záložky pouze pro členy vložena zpráva o revizi účetnictví v dubnu 2017

25.4. do záložky pouze pro členy vložen zápis z březnové schůze

22.4. aktualizace členů v záložce členové

13.4. vložen nový termín pro začátek dalšího kurzu pro štěňátka od 2.5.2017

9.4. na rajče vloženy fotky z Ullmanova memoriálu, do záložky závody příspěvek

6.4. zrušeny kurzy Gábiny Varodi v sobotu 8.4. kvůli nemoci

5.4. do akcí naší ZKO vloženy termíny jarních zkoušek

3.4. přidáno pár fotek na rajče z brigády, pokus o zpřehlednění fotoalba, ve volných chvílích se pokusím ještě doplnit všechny složky... Lenka

28.3. změněny propozice k Ullmanovu memoriálu /kategorie ZZO1 bez omezení/

21.3. výstava kavkazských pasteveckých psů zaměněna na neveřejnou bonitaci

12.3. na rajče vloženy fotky ze sranda maškarního závodu, na úvodní stranu a do akcí naší ZKO vloženy propozice k Ullmanovu memoriálu

5.3. vloženy na rajče fotky ze stop 5.3.2017

25.2. změna ve složení výboru /místo Hanky Radzientové Irena Vaňová/, vloženy fotky z 25.2. na rajče - úvodní strana, na úvodní stranu přidán kontaktní e-mail k vyřizování zapůjčení cvičiště - Petra Horáková, do záložky pouze pro členy vložen zápis z únorové schůze, do záložky brigády vloženo datum dubnové brigády

21.2. na úvodní stranu vloženo info o maškarním sranda závodě

10.2. do akcí naší zko přidán termín 5.3. sraz kavkazáků

23. 1. do akcí naší ZKO vloženy výstavy kavkazáků, kníračů a sraz kavkazáků, aktualizovány termíny přijímání nových kurzistů záložka kurzy pro veřejnost

17.1. přidán termín oblastní klubové výstavy kníračů do akcí naší ZKO

16.1. přidán do záložek řád cvičiště a do záložky pouze pro členy vnitřní řád ZKO, změněn začátek čtvrtečních a sobotních kurzů malých plemen

8.1. změněn termín masopustního závodu na 12.3, záložka pouze pro členy ve výstavbě..., heslo bude předáno členům v nejbližších dnech

4.1. 2017 doplněny do záložek kurzy pro veřejnost a výcvik kurzy, které budou otevřeny, do akcí naší ZKO doplněny akce

2.1. 2017 - změněno heslo pro záložku pouze pro členy, vložen do této záložky zápis z členské schůze, přidáno video na úvodní stranu

 

2016

16.12. přidán do záložky závody a zkoušky článeček o Mikulášském závodu

15.12. aktualizace členů v záložce členové klubu

14.12. do záložky členové přidány úspěchy Vigga Gábiny Varodi

10.12. přidány na rajče fotky z Mikulášských her

8.12. vložen do pouze pro členy zápis z členské schůze listopadové

7.12. v záložce členové klubu upraven profil Vigga Gábiny Varodi

6.12. na úvodní stranu přidáno datum posledního rozloučení se Zuzanou Huclovou

29.11. na úvodní straně uveden začátek Mikulášských her

27.11. aktualizován odkaz na zkušební řád Obedience v záložce výcvik a zkušební řády

26.11. přidány fotky na rajče ze zkoušek dle KJ Brno  a článeček do záložky zkoušky, přidány úspěchy člence Lucce Němečkové s Missie

21.11. do záložky pouze pro členy vložena výše příspěvků na rok 2017 pro jednotlivé členy

14.11. členovi Davidu Brouskovi přidán odkaz k Čajdovi v záložce členové klubu

11.11. přidáno info o Mikulášských hrách, o členské schůzi, o vánočních prázdninách a změna členských příspěvků pro důchodce - 650 Kč

6.11. přidáno info o zkoušce z 6.11. a fotky na rajče

27.10. vložen do záložky pouze pro členy zápis z říjnové schůze výboru

20.10. přidány do záložky závody a zkoušky výsledky z Nehylčova memoriálu

19.10. přidány Gábině Varodi úspěchy s Viggem v dogdancingu

15.10. na rajče přidány fotky ze soboty 15.10.

9.10. na rajče přidány fotky z Nehylčova memoriálu a článeček do odkazu závody a zkoušky, změněn termín zkoušek z 12.11. na 6.11.

3.10. změněn "popis" náplně kurzu pro štěňata v záložce Kurzy pro veřejnost, 16.10. sraz kavkazských pasteveckých psů - přidáno do akcí naší ZKO

28.9. přidány zápisy ze schůzí v červnu a v září

24.9. přidány termíny podzimních zkoušek a fotky na rajče ze soboty

21.9. změna času středečního kurzu na 17,00 h a přidány informace o něm v záložce Kurzy pro veřejnost, na rajče přidány fotky malých plemen ze září 2016, člence Gábině Varodi doplněny úspěchy

18.9. přidána pozvánka na setkání 1.10.2016 na úvodní stranu a člence Evě Havlové doplněny úspěchy

15.9. přidány fotky ze čtvrtečních kurzů z 15.9.

10.9. na rajče vloženy fotky z 10.9. - malá plemena

6.9. vloženy propozice a přihláška k závodu Nehylčův memoriál

29.8. doplněna data začátků zářijových kurzů, ke člence Lucce Němečkové přidán odkaz na Missii

24.7.vloženy úspěchy Bondy Ilony Dufkové

17.7. vloženy fotky Bena ke člence Simoně Říhové

17.6. přidán zápis z květnové schůze výboru do složky pouze pro členy, aktualizace členů a doplnění revizní komise   

16.6. aktualizace prázdninového provozu a začátky kurzů od září 2016

11.6. na rajče přidáno pár fotek ze sobotní brigády

9.6. člence Evě Práškové přidány výstavní úspěchy Anie

27.5. Fargovi Evy Havlové dopsána zkouška ZVOP

8.5. na rajče přidány fotky ze zkoušek, Kristýně Maškové a Evě Práškové připsány do profilů ke psům zkoušky ZZO, přidán do záložky zkoušky a závody článeček

4.5. přidány aktuality do profilu Gábiny Varodi k Viggovi

1.5. vloženy na rajče fotky ze soboty 30.4.

25.4. ve výboru změna pokladní na Markétu Mikolášovou

24.4. do obran vloženy fotky figurantů

21.4. přidán do brigád termín červnové brigády

17.4. přiloženy úspěchy Anie Evy Práškové, do záložky pouze pro členy vložen zápis z dubnové schůze výboru, přiložena zkouška ZOP Sunnymu Kristýny Maškové, Bondy Ilony Dufkové vložen vítěz veteránů

11.4. do záložky závody a zkoušky vložen článek a výsledky ze zkoušek 9.4.

9.4. na rajče vloženy fotky ze zkoušek 9.4., do záložky pro členy vložen zápis z březnové schůze výboru

8.4. vloženy do akcí naší ZKO zkoušky 8.5.

31.3. obrany v úterý změněny na 18,30 h

21.3. do akcí pro kynology vloženy propozice na Dvouhlavého psa, aktualizace výboru, Kristýně Maškové přidáno info o psech

14.3. na rajče přidány fotky z březnové brigády

11.3. zrušen na dny 12.3. a 17.3. výcvik malých plemen z důvodu nemoci, 9.4. vypsán termín zkoušek dle KJ Brno do záložky akce naší ZKO

7.3. aktualizace kurzů pro veřejnost, aktualizace instruktorů, připomenutí přeborníka klubu za rok 2015

3.3. ze čtvrtečních kurzů vyškrtnuty instruktorky Romana Krejčová a Gábina Rývorová, nové informace o obranách v záložce obrany

29.2. na úvodní straně uveden kontakt na Kristýnu Maškovou ohledně informací o výcviku

28.2. na rajčeti jsou nové fotky ze soboty 27.2., aktualizováni členové výboru, místo jednatelky Hanky Mizerové přidána  Ilona Dufková

26.2. zrušeny čtvrteční obrany od 3.3.

22.2. zveřejněn termín jarní úvodní hodiny 5.3.

21.2. zveřejněn termín brigády 12. a 13.3.

20..2. na fb a na rajče přidány fotky ze sobty 20.2.2016

14.2. do sekce pro členy přidána pozvánka na členskou schůzi a návrh volebního řádu a zákaz používání přímotopu, na rajčeti je pár fotek z pokročilích ze 13.2.2016, k Jitce Márové přidány fotky Lary

5.2. změněn čas úvodní hodiny 18.2. na 17,30, zrušen výcvik malých plemen ve čtvrtek 11.2.

1.2. vložen odkaz na web. stránky člence Monice Svobodové

31.1. aktualizace Akcí naší ZKO

29.1. aktualizace Kurzů pro veřenost a aktualizace záložky Výcvik a Obrany pro novou sezónu

28.1. aktualizace členů pro rok 2016, upraveny úvodní hodiny v Kurzech pro veřejnost a na úvodní stránce, odkaz na nové fb stránky, změněno heslo do sekce pouze pro členy

20.1. termín obran na úvodní straně i v záložce obrany

16.1. opraven termín Nehylčova memoriálu na 9.10.2016, dále upraven text v sekci obrany a agility

12.1. přidána zkouška ZZO Fargovi Evy Havlové

3.1. ke členovi Jiřímu Šťovíčkovi přidány úspěchy Anděly

2015

14.12. zaktualizovány kurzy pro veřejnost

13.12.do akcí naší ZKO přidány akce plánované v roce 2016, změny v kurzech pro veřejnost, aktualizovány brigády

5.12. přidány na rajče fotky z Mikuláše

4.12. do akcí pro kynology vložen vánoční závod v Jinonicích

25.11. zaktualizován profil Cesie Josefa Práška a vytvořen profil Anie Evy Práškové do členů klubu

24.11. zaktualizovány odkazy

23.11. do odkazů přidán odkaz na klub chovatelů kníračů, u členů změna ve výboru, místo Mirky Maščeníkové zapsána jako pokladní Kristýna Doležalová

21.11. přidány termíny obran na úvodní stranu a do záložky obrany, do akcí pro kynology vložen zimní závod v Mlazicích

20.11. do brigád a na úvodní stranu vložen termín brigády 29.11.

18.11. sobotní výcvik 28.11. se přesouvá na neděli 29.11 - úvodní strana

18.11. přidán termín zimních prázdnin na úvodní stranu

17.11. změněn design stránek, do akcí pro kynology vložena Mikulášská pro psy - Helppes

14.11. doplněny záložky obrany a agility

12.11. aktualizovány obrany do konce listopadu

11.11. přidána úvodní hodina 26.11. na úvodní stranu, do členů přidán "portrét" psovoda Romany Doležalové s Bellou

10.11. přidán "portrét" psovoda Gíbiny Varodi s Viggem do členů

9.11. přidán "portrét" psovoda Kristýny Doležalové s Dwayne a změněn obrázek v záhlaví - poslední letošní zkoušky...

8.11. na rajče vloženy fotky ze zkoušek 8.11.2015 a článeček do záložky zkoušky

3.11. přidány úspěchy Bondy k Iloně Dufkové

2.11. změna ve výboru - od 3.11. místo Ilony Dufkové Kira Benešová

2.11. změna termínu obran - úvodní strana, kurzy a výcvik, budou se vypisovat vždy tak týden, dva dopředu dle možností figuranta a cvičáku

31.10. ve členech změněna funkce hospodářky - místo Renaty Hrubé Kristýna Mašková

30.10. Evě Havlové přidána Fargova zkouška CSAU - smečka Evy Havlové

25.10. přidány fotky ze stop na rajče, info o sobotních obranách

23.10. aktualizace úvodních hodin

17.10. přidán článek o Nehylčově memoriálu do závodů a fotky na rajče

14.10. přidán termín přednášky o stopování

12.10. přidáno info o zkouškách 8.11.

10.10. přidán článeček ze zkoušek, výsledky a fotky, k výcviku přidány zkušební řády

8.10. vložen termín závody v Újezdě nad Lesy

6.10. upřesnění začátku zkoušek 10.10.

5.10. zaktualizována záložka o obedience

2.10. přidáno info o obranách, zaktualizovány brigádnické hodiny, 14.11. sraz kavkazských pasteveckých psů

29.9. zrušeno z důvodu nemoci organizování výjezdů na stopy

28.9. zrušeny říjnové stopy, přidány termíny úvodních hodin

26.9. nové členky revizní komise, změna členských příspěvků, připomenutí o zaplacení členských příspěvků, nové fotky na rajčeti ze soboty 26.9., přidán článek napsali o nás

25.9. info o zrušení obran

24.9. zrušena bonitace kníračů 25.10.

10.9. přidán závod v Braníku

10.9. vloženy propozice na Nehylčův memoriál

2.9. vložen nový odkaz výcvik, aktualizovány obrany

1.9. vložen termín megabrigády  v září

28.8. vložen odkaz na závod v Jinonicích

27.8. aktualizace členů

26.8. vložen odkaz na Prahu 8 na úvodní stranu a do odkazů

25.8. přidány termíny výcviku stop

24.8. upraveny termíny kurzů a školky, přidána pozvánka na členskou schůzi

23.8. přidán termín podzimních zkoušek 10.10.

10.8. dogtrekking v ZKO Chrudim, propozice přidány do akcí pro kynology

7.7. vložen termín prvního prázdninového pracovního víkendu

20.6. vložen příspěvek o zkouškách dle KJ Brno, fotky na rajčeti

5.6. úvodní hodiny pod vedením Kristýny Maškové a provoz prázdninový

20.5. přidán do akcí Medardův závod 6.6.

19.5. přidán do akcí pro kynology Podblanický závod 30.5.

18.5. na úvodní stranu a do kontaktů vložena úplná celá adresa spolku

16.5.vloženo datum zkoušek dle KJ Brno 20.6.

15.5. v kontaktech a infu změněn variabilní symbol na telefonní číslo místo data narození kvůli změněným přihláškám

10.5. přidán článek o zkouškách dle IPO z 9.5., přidány kynologické akce v ZKO Pyšely a ZKO Hajniště

5.5. aktualizace členů, vloženy fotky na rajčeti z kurzů, vloženy nově upravené přihlášky

20.4. přidán odkaz na závod v Braníku na 24.5.2015

15.4. přidán odkaz na závod v Letech na 2.5.2015

3.4. do záložky napsali o nás vložen odkaz načlánek o výcvikářce Iloně Dufkové a doplněny jména rozhodčích na jarní zkoušky

1.4. figurant Petr Hauzler u nás na cvičáku 9.4.!

27.3. upřesněni figuranti na jarních zkouškách

26.3. termín dubnové brigády je 12.4.

23.3. přidány termíny bonitací a výstavy všech kníračů

18.3. přidána pozvánka na Dvouhlavého psa v ZKO Kobylisy do akcí pro kynology

10.3. změněny termíny jarních zkoušek

7.3. přidáno info o čarodějnicích...

3.3. informace o podkladech k Všestrannému psovodu...

1.3. změněn obrázek v záhlaví

24.2. změna termínu zkoušky z 25. na 26.4.

21.2. zrušeny sobotní obrany

20.2. přidána záložka Akce pro kynology, kam budeme přidávat akce jiných ZKO, zrušení sobotních obran

16.2. upozornění na doplnění výsledků akcí z roku 2014 do 20.2. na nástěnku v klubovně

10.2. přidány termíny jarních zkoušek do akcí

6.2. upravena záložka kontakt a info

22.1. aktualizace členů ZKO na rok 2015

20.1. vloženy do záložky Kurzy pro veřejnost nové přihlášky pro nové členy, pro zájemce o kurz základní ovladatelnosti a pro zájemce o školku pro štěňátka

18.1. aktualizovány cvičební hodiny pro členy, přidáno datum schůze 5.2., přidán termín kavkazáků a Nehylčova memoriálu

14.1. upraveny úterní a čtvrteční hodiny otevření cvičáku pro členy - platí do odvolání

4.1. přidáno info o obranách

2014

20.12 novinka - školka pro štěňata

19.12. zaktualizováni členové výboru, přidány nové kontakty, termín schůze výboru

4.12. zrušen termín zkoušek dle KJ Brno, přidán termín členské schůze 18.12., upřesněn výpočet členských poplatků

1.12. termín zkoušek zrušen a přesunut z 6.12. na příští týden

29.11. vložen článek o zkouškách

28.11. vložena informace o schůzi 4.12.

13.11. přidán termín vánočních prázdnin odkaz na fotky na rajčeti

30.10. přidány informace o výboru a nové fotky z Nehylčova memoriálu

22.10. připomenutí zaplacení členských příspěvků

19.10. změněn termín zkoušek, přidán termín zkoušek, upozornění na objížďku, vložen článek z Nehylčova memoriálu

9.10. přidány fotky z podzimních kurzů

7.10. změna figuranta na Nehylčově memoriálu

19.9. info o úvodních hodinách

14.9. přidány fotky do fotogalerie člence Romaně Krejčové

12.9. přidány termíny podzimních zkoušek

10.9. Přidána záložka Hledá se...

4.9. přidán kontakt na sobotní výcvik s Romanou Krejčovou

2.9. změněno číslo na Renatu Hrubou a přidán termín srazu kavkazáků

27.8. do členů přidána Romana Krejčová

27.6. vloženy fotky z návštěvy ZŠ Čakovice

27.6. přidány fotky z posezení do úspěchů vloženy fotky plaket Ilony a Jirky

12.6. Přidán odkaz na facebook a propozice Nehylčova memoriálu

9.6. doplněny informace k nedělnímu výcviku

6.6. přidán termín Nehylčova memoriálu

5.6. upraven profil Iloniny smečky, přidány fotky z kurzů,

brigádnické hodiny upraveny, přidána pozvánka na opékání a přidán termín červencové schůze

24.5. Vloženy výsledky a fotky ke zkouškám z 24.5.

 19.5. Do Iloniny smečky přidána fotka, do členů přidán profíl Ozzíka

18.5. přidán odkaz na fotky ze závodů v Braníku

15.5. přidány fotky z kurzů 2014 do fotogalerie a do kontaktů číslo nového účtu

12.5. přidány fotky ke zkouškám z 19.4.

11.5. přidán termín kavkazských pasteveckých psů

26.4. vloženy fotky a výsledky  ze závodů v ZKO Kobylisy

22.4. vloženy výsledky zkoušek z 19.4.

16.4. ke zkušením řádům dodány ZZO1,2,3

8.4. vloženo info k brigádě,upraveny kontakty

29.3. vložen odkaz Lucii Procházkové na psa Aiko

27.3. aktualizace členů na rok 2014

11.3. do Závodů přidán Psovod roku 2012 a 2013

8.3. přidáni dva noví členové

7.3. přidáno info ke Kurzům pro veřejnost

25.2. změněn úvodní obrázek na jarní....

24.2. do odkazu INFO přidána výzva St. veter. správy k dovezenýn psům z ciziny

12.2. přidán program členské schůze na úvodní stranu

11.2. přidán článek o Zorce a Bastienovi do rubriky Napsali o nás

9.2. přidány termíny akcí a zkoušek v roce 2014

5.2. vložen termín členské schůze 6.3. v 18 hod. a  upraven odkaz na Kurzy pro..

23.1. přidán termín kavkazských pasteveckých psů

12.1.stránky upraveny a aktualizovány,  do menu přidán odkaz na Agility

7.1. přidán termín kavkazských pasteveckých psů, přidán kontakt na agility

2013

2.12. přidán článek o zkouškách 30.11., změněn úvodní obrázek na zimní

20.11. přidán článek o zkouškách 17.11.

11.11. Změněn obrázek na úvodní straně a doplněn termín vánočních prázdnin

10.11. přidán článek o Nehylčově memoriálu, fotky a výsledky

1.11. smazán člen a  revizor Ivo Vacke

25.10. na úvodní stranu přidán odkaz na propozice k Nehylčově memoriálu

21.10. přidán datum zkoušek 30.11.

20.10. přidány výsledky ze zkoušek NZŘ + fotogalerie

doplněny karty členů

11.10. upravena úvodní strana

20.9. odstraněny Kurzy malých plemen

7.9. vytvořen odkaz na fotky Báry Davida Plačka

6.9. přidány informace pro nové zájemce o Kurzy

5.9. přidány akce konané na podzim 2013

4.9. doplněna Petry smečka  a smečka Evy H. v odkazu Členové

30.8. přidán do akcí termín výstavy kníračů

3.7. přidány výsledky zkoušek z KJ Brno z 23.6.2013

30.6. přidáno info o probíhajících Kurzech pro veřejnost přes prázdniny na hl. str.

29.6. přidány výsledky Zvonkového závodu a odkaz na fotografie

27.6. do akcí přidáno datum svodu a bonitace kníračů 26.10.

9.6. přidán článek z PPČ do  odkazu Napsali o nás

27.5. přidán výsledek a foto z  Dvořákova memoriálu  Bárta Stříbrný permovík do Petry smečka

19.5. přidány výsledky zkoušek NZŘ a fotografie, v úvodu pozměněno info,

17.5. přidán e-mail na Ilonu Dufkovou

16.5. do úvodu přidáno info o malých plemenech, upraveny kurzy malých plemen

6.5. do úspěchů vložen příspěvek člena Josefa Lišky se Zaksem na MVP

3.5. přidán termín obran

1.5. do odkazů přidán odkaz na malá plemena Libeň

1.5. vloženy výsledky zkoušek z 28.4. a do fotoalba fotky ze zkoušek

27.4. vložena fotografie ze závodu Dvouhlavý pes - Kobylisy

25.4. aktualizace členů, přidány odkazy Casidymu, Rubbymu, smečce Petry Horákové

16.4. přidáno datum srazu kavkazských pasteveckých psů 1.6. do akcí

4.4. odstraněny z fotogalerie ti, kteří již nejsou členy

2.4. upřesněn termín zkoušek KJ Brno na 23.6.2013 a NZŘ

26.3. změněn obrázek v záhlaví

25.3. přidáno datum srazu kavkazských pasteveckcýh psů 13.4. do akcí

15.3. přidán profil Cesie Evy Práškové

12.3. doplněny závody 2012 do složky Renaty psi

 11.3. přidán odkaz na fotografie Cesie Evy Práškové, přidány fotografie Erora do fotogalerie Ilony Dufkové

7.3 přidán email pro členy pro příspěvky na web. stránky

4.3. doplnění příspěvku o výborové schůzi, změna poplatků s odpracovanými brigádnickými hodinami, přidány úspěchy Áji v roce 2012

21.2. další aktualizace členů                                                                          

19.2. aktualizace členů

15.2. aktualizace členů a výboru, doplněny informace k brigádám, vloženy termíny zkoušek

12.2. vložen příspěvek do rubriky napsali o nás

9.2. vloženy termíny brigád a schůzí výboru

1.2  přidáno datum dalších obran s panem  Davidem Němcem do Obrany

           změněn obrázek v záhlaví

          vložena upravená přihláška   přihláška do Kurzů pro veřejnost

24.1. upraveno menu, úvodní strana a  Kurzy pro veřejnost

3.1. vloženy nové rubriky o výcviku malých plemen - základní kurzy i kurzy pro pokročilé

2012

6.12. vložena nová rubrika Výcvik malých plemen a informace o výcviku

4.12.  vloženo datum kdy začínají Kurzy pro začátečníky v roce 2013

27.11. vloženy výsledky zkoušek dle NZŘ

17.11. vloženy fotografie a výsledky z Nehylčova poháru 2012

11.11.  vloženy výsledky zkoušek a foto, doplněny do karet členům,

                doplněny  poplatky instruktorům  na rok 2013

                 vložena přihláška do Kurzů pro veřejnost

5.11. přidáno dat. obran

17.10. přidána data zkoušek, přidán odkaz na  Áju - Černého mustanga Blanky Kyselové

18.9. přidán odkaz na Nehylčův memoriál

28.9. přidán odkaz na jezevčíka Kubu Lenky Bačákové

23.8. upraveny rubrika Kurzy pro veřejnost a přidán kontakt na hospodářku

3.6. přidána rubrika Napsali o nás a upravena data brigád

přidáno datum vyhlášení Přeborníka klubu v Akcích

14.5. vloženo datum obran na tento týden

13.5. vloženy výsledky zkoušek NZŘ

2.5.  proběhla na stránkách aktualizace členů

29.4.  vloženy výsledky zkoušek  dle IPO