Jdi na obsah Jdi na menu
 


Platba a přihlášky

PŘÍSPĚVKY se platí na

transparentní účet u Fio banky, číslo : 2600587318/2010

Jako VS  napište čtyřčíslí podle toho, ke které instruktorce budete přiděleny, příp. o jakou skupinu se jedná:

kurzisté cvičící u

Kristýny Maškové - var. symbol 2110

Evy Havlové - var. symbol 2111

Ilony Dufkové - var. symbol 2112

Gábiny Varodi - var. symbol 2113

Lenky Bačákové - var. symbol 2114

Variabilní symboly pro:

členy 2000

hostování 2010

členy ve zkušební době 2020

variabilní symboly pro kotec 2200

vyriabilní symboly pro externí skupiny:

Obedience 2300

Flyball 2310

Nosework 2320

Agility 2330

Jako zprávu pro příjemce napište SVÉ PŘÍJMENÍ A JMÉNO PSA a VAŠE TELEFONNÍ ČÍSLO

Jako doklad o zaplacení předejte, prosím, naší jednatelce kopii ústřižku složenky nebo výpis z účtu k nahlédnutí. Děkujeme. 

Zaplacené kurzovné je nevratné!

 

kurzy pro začátečníky - 1500 Kč za 10 lekcí / splatnost před první lekcí, po informativní schůzce/

Přihlášku do kurzu pro začátečníky dostanete na informativní schůzce nebo si ji můžete stáhnout zde

 

Socializační školička pro štěňátka - 1210 Kč za 8 lekcí

Přihlášku do školičky pro štěňátka si můžete stáhnout zde

 

Přihlášku pro nové členy ZKO dostanete po skončení kurzu u svých instruktorů, cena je určena podle data, kdy o členství nebo čekatelství zažádáte podle následujícího přehledu:

Platby pro nové členy, čekatele na členství a hosty

 

příspěvky stávajícího člena  - aktuální částky pro jednotlivé členy dle odpracovaných brigádnických hodin

příspěvky člena do 18 let a důchodce - 650 Kč

hostování - 1000 Kč

instruktoři - 150 Kč

výbor - 850 Kč

 

! Členské příspěvky na další rok musí být zaplaceny vždy do konce listopadu !